Beretning fra ringmærkningstur lørdag d. 4. sept. 2021

DOF havde i samarbejde med Danmarks Ringmærkerforening lørdag den 4. september en tur, hvor der blev demonstreret ringmærkning ved Stavtrup på sydsiden af Brabrand Sø. Det foregik, hvor der gennem 16 år er foretaget systematisk ringmærkning af de lokale ynglefugle.

Kaer og Roersanger
Kær- og Rørsanger

Læs mere KLIK HER