Der er altid plads til en til!

1. maj - arbejdernes kampdag, men også den dato hvor sæsonens punkttællinger starter, og vi kan sagtens bruge mange flere tællere!

I ynglesæsonen 2018 havde vi i DOF Østjyllands område 41 ruter med punkttællinger, men vi skulle gerne have mange flere. Jo flere vi er jo bedre bliver resultatet, og jo bedre data får vi på de almindeligste af Danmarks ynglefugle.

Her drejer det sig ikke om at kende de sjældne fugle, eller få flest krydser i bogen, men om at få registreret antallet af alle de almindeligste arter som solsort, bogfinke, musvit, troldand, tårnfalk osv., så du kan sagtens være med.

Bogfinke

Tællingerne foregår mellem 1. maj og 15. juni, hvor hver rute tælles en gang. En rute skal bestå af 10-20 punkter, hvor der tælles 5 minutter på hvert punkt, så en tælling tager typisk 2-4 timer.

Læs mere på DOFs hjemmeside HER og kontakt Thomas Vikstrøm eller undertegnede hvis du er intereseret. 

Thomas Vikstrøm kan kontaktes på:
e-mail: thomas.vikstroem@dof.dk
telefon: 33 28 38 22,
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V

Undertegnede via dette link, eller tlf. 2329 0118

Venlig hilsen

Ole Jensen, lokal koordinator for punkttællingerne i DOF Østjylland