DOF Østjylland donerer til fuglestationer

DOF Østjyllands bestyrelse har valgt at donere 15.000 kr. til DOF's fuglestationer. Pengene skal støtte det vigtige arbejde med at indsamle viden om fugletræk og skabe sociale mødesteder for fugleinteresserede.

Blaavand_Fyr.png

Blåvand Fyr og fyrhaven, hvor der står net til indfangst af fugle til ringmærkning. Foto: DOF

I DOF Østjylland tror vi på, at det kræver bred opbakning fra hele foreningen, hvis fuglestationerne skal leve op til DOF's vision om, at de skal være markante fyrtårne for forskning og formidling om fugletræk. Derfor har DOF Østjyllands bestyrelse valgt at støtte A-fuglestationerne økonomisk med en donation på 15.000 kr. Pengene vil blive fordelt mellem fuglestationerne efter behov.

"Det er jo intet mindre end fantastisk, og vi takker bestyrelsen i DOF Østjylland for endnu en gang at udvise korpsånd og for at betænke DOF’s fuglestationer," siger en begejstret formand for Fuglestationsudvalget, John Frikke.

Du kan læse mere om Fuglestationsudvalgets arbejde på DOF's hjemmeside ved at klikke her.

DOF forvalter tre A-fuglestationer i Blåvand, Gedser og Skagen. Deres rolle er - udover at være centre for videnskabelig indsamling af fugledata - at skabe opbakning til fuglesagen for den brede offentlighed. De danner desuden ramme for sociale aktiviteter, f.eks. Felttræf og foredrag, og som mødested for DOF´s medlemmer.