DOF søger frivillige til to nye projekter

To nye projekter er i disse dage ved at blive søsat i DOF og hertil søges frivillige deltagere.

Punkttællinger 2.0

Her er tale om en overbygning på det for de fleste nok velkendte punkttællingsprogram. Som noget afgørende nyt vil der bl.a. blive indført såkaldte spontantællinger, hvor enhver selv kan vælge tid og sted for deres 5 minutters tælling og ikke er forpligtet til at gentage den. Dette for løbende at skaffe let tilgængelig viden om de mere almindelige fuglearters bestandsudvikling. Udover dette vil der også blive prøvet kræfter med andre overvågningsmetoder som f.eks. soundscape-undersøgelser, hvor man bruger automatiske lydoptagelser til at give en idé om, hvilke fugle der optræder i et givent område. Derudover indføres der en tredje punkttællingsperiode i det tidlige forår som supplement til sommer- og vintertællingerne - for bedre at dække standfugle og kortdistancetrækfugle. Med midler fra Aage V. Jensen Naturfond vil Punkttællinger 2.0 forløbe over de næste fire år.

Flere fugleoplevelser på golfbanerne.

Dette nye projekt er inspireret af et lignende, succesfuldt projekt fra Storbritannien i 2009 og tager udgangspunkt i de op imod 200 golfbaner der findes i Danmark, hvor der er et stort uudnyttet potentiale for at skabe bedre natur og levevilkår for både træk- og ynglefugle. I samarbejde med Dansk Golf Union og de øvrige skandinaviske golfforbund skal fuglefaunaen i og omkring udvalgte golfbaner undersøges, og der vil blive udarbejdet en guide med forslag til gavnlige tiltag for at forbedre naturen i området. Dette kan f.eks. være opsætning af redekasser, etablering af blomsterenge med vilde, hjemmehørende blomster i omkringliggende områder og mere dødt ved til gavn for både fugle og andre dyr. Effekterne af dette vil derefter blive evalueret, og vi håber at kunne højne samarbejde, naturglæde, fokus på naturbevarelse samt skabe et bredt netværk af golfspillere og fuglekiggere ved bl.a. at arrangere guidede fugleture og diverse foredrag.

Der kan læses mere om begge projekter i det førstkommende nummer af Fugle og Natur og derefter på dof.dk. Yderligere spørgsmål og henvendelser angående deltagelse i projekterne rettes til Thomas Vikstrøm på KLIK FOR E-MAIL

Vi håber meget på at se opbakning fra de mange dygtige frivillige kræfter, bl.a. fra alle jer, der har bidraget til atlasprojektet!