Fuglebestandene i Danmark 2019

Så foreligger der igen en interessant rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere DMU): Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark 2019.

Denne rapport beskriver størrelse og udvikling af de fleste danske fuglearter, opgjort dels på grundlag af DCE's egne optællinger både fra fly og fra jorden ved indsats fra egne medarbejderere såvel som frivillige optællere, dels på grundlag af oplysninger fra DOF.

DOF har således haft en kraftig finger med i spillet med hensyn til levering af data. Data som er indsamlet fra DOFbasen, Punkttællingerne, projekt Truede og og Sjældne Ynglefugle med mere, altså endnu et godt eksempel på at de data vi går og indsamler også kan bruges til noget (Husk at melde dig til punkttællingerne).

Rapporten kan findes HER.