Hjælp søges til at undgå fældning af træer med ynglende rovfugle, ugler og spætter

Bestyrelsen for DOF Østjylland har modtaget Naturstyrelsens hugstplaner for 2023, og vi vil bede jer hjælpe med at undgå fældning af træer med ynglende rovfugle, ugler og spætter. Det kan I gøre ved at lægge observationer at redepladser på DOFbasen med præcise positionsangivelser, hvis I observerer dem i de områder, der er vist på kortet. Hvis I vurderer at redepladsens placering ikke skal være offentlig tilgængelig på DOFbasen, kan I i stedet sende oplysningerne (gerne med GPS-koordinater) til den hugstansvarlige skovfoged Morten Moesgaard Ravnholt (KLIK FOR MAIL).

De bevoksninger i statsskovene, hvor der planlægges hugst kan ses på kort via dette link: https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cab64de9a1ba4a9781cbf487eea2d764

De fremsendte hugstplaner omfatter både de steder, hvor Naturstyrelsen fælder mere eller mindre hele bevoksninger (afdrift/hovedskovning) og de steder, hvor der kun tyndes ud i træerne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at præcisere tidspunktet for skovning i de enkelte skove og afdelinger yderligere. Det skyldes behov for fleksibilitet i arbejdsplanlægningen og uforudsete omstændigheder. Der kan desuden opstå behov for ændringer i planerne i løbet af året. Det webbaserede kort er derfor dynamisk og oplysningerne kan således ændre sig i løbet af året.

I de områder der er markeret med lilla farve, har Naturstyrelsens lokalenhed bestilt en opgave ved Naturstyrelsens driftsenhed, men driftsenheden har endnu ikke planlagt selve udførslen af opgaven. I de områder der er markeret med turkis farve er opgaven planlagt af driftsenheden til udførsel, hvilket vil sige at opgaven forventes gennemført i relativt nær fremtid. Rækkefølgen af planlagte opgaver ligger dog ikke fast og en opgave kan derfor godt blive udført relativt kort tid efter, at den har skiftet status fra lilla (bestilt) til turkis (planlagt).