Husker du 1 døgn, 2 hold, 3 dyr fra TV?

findsmiley

Nu kan du være med til 1 ornitolog, 5 minutter, 10 punkter!

20. december starter nemlig en ny sæson for DOF’s vinterfugletællinger. Du vælger og planlægger selv din egen punkttællingsrute, som skal være på 10-20 punkter, på hvert punkt tæller du alle fugle du ser, og kan bestemme i løbet af præcis 5 minutter. Ruten skal tælles mellem 20. december og 20. januar, altså et passede tidspunkt når du trænger lidt til at komme lidt ud, og væk fra juleriet.
Tællingen gentages hvert år på samme dato +/- 7 dage og samme tidspunkt på dagen +/- ½ time.

Nu kan der jo være flere gode grunde til ikke at deltage

1. Jeg kender ikke alle fuglene.
I punkttællingerne drejer det sig ikke om at kende alle de sjældne fugle. Tværtimod drejer det sig om at tælle netop de allermest almindeligste fugle. De fleste kan jo kende en bogfinke, en solsort, en musvit osv. Prøv selv at tælle op hvor mange du egentlig kender. Du vil blive overrasket over hvor mange det egentlig er!

2. Jeg har ikke tid.
Alt hvad du behøver er 2-4 timer en gang om året. Det er dog muligt at deltage i tidlige ynglefugletællinger 15. marts – 30. april, sene ynglefugletællinger 1. maj – 15. juni, eller nattællinger 20. maj – 10. juli.

3. Jeg har ikke lyst til at køre efter det.
Du vælger selv din rute, så du kan lægge den der hvor du alligevel plejer at gå en tur, eller hvor du plejer at se på fugle.

4. Jeg kan ikke gå så langt.
Der skal bare være 300 meter mellem hvert punkt. Med en rute på 10 punkter bliver det til en tur på 3 km., men du er også velkommen til at cykle eller køre i bil, bare du gør det på samme måde fra år til år.

5. Jeg ved ikke rigtigt hvordan det foregår.
Gå ind på DOF’s hjemmeside www.dof.dk under ”aktiv i DOF” -> punkttællinger, her kan du finde mere om tællingerne og vejledning til hvordan de foretages. Direkte link: KLIK HER.
Du er også velkommen til at skrive eller ringe til undertegnede, og jeg står i øvrigt gerne til rådighed for vejledning og råd i forbindelse med punkttællingerne.

6. Jeg tror ikke de bliver brugt til noget særligt.
Det er helt forkert. Netop resultaterne fra punkttællingerne er nok de af DOF’s data der bliver brugt allermest. Resultaterne er et af de mest brugte grundlag for opgørelser over fuglenes frem- og tilbagegang, og bliver således brugt både nationalt og internationalt i overvågningen af fuglene og naturen.

Og husk:
Punkttællingerne er den eneste reelle mulighed vi har for at følge med in bestandsudviklingen af de allermest almindelige fugle! OG DU KAN GODT!

Ole Jensen
e-mail ofj(a)ofj.dk
tlf. 2329 0118