Indkaldelse til generalforsamling 2020

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Østjylland.

 

Generalforsamlingen afholdes lørdag 22. feb. 2020 i Café R5, Randlevvej 5, 8300 Odder.

GPS: 55.972779, 10.153736

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være besøg af Naturbutikken.

Program:
Kl. 10.00: Lokalet åbner og der vil være kaffe på kanden og en morgenbasse til de morgenfriske!
Kl. 11.00: Naturbutikken åbner for salg og eftersyn af medbragte varer.
Kl. 11.00 er der desuden mulighed for en travetur i Odder by. Måske er det dig der i år finder en sjælden fugl i området.

Kl. 12.00: Foreningen byder på frokost samt drikkevarer for medlemmerne

Hvis du ønsker at deltage i frokosten (gælder kun for medlemmer af DOF tilknyttet DOF Østjylland), skal du tilmelde dig til Ole Jensen KLIK FOR MAIL, eller telefon 23290118 – senest lørdag d. 15/2!

Frokost samt drikkevarer er gratis.

Kl. 13.00: Generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag sendes til lokalforeningens formand Ole Bøgh Vinther KLIK FOR MAILsenest 1. februar 2020, og offentliggøres efterfølgende her på siden.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  a.        Bestyrelsesmedlemmer.
  På valg: Ole Jensen, Steven Kadin, Bent Birk Kristensen, Jens Bonde Poulsen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. Desuden er desuden 2 vakante pladser, som kan besættes for en 1-årig periode.
  b.        Suppleanter.
  På valg: Henning Ettrup, Arne Højgaard, Simon Iversen og Steen Gert Larsen. Der vælges 2-5 suppleanter.
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab. Valg af repræsentanter sker kun i ulige år, og punktet udgår derfor.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg: Peter Thomsen (revisor) og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant).
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik, og regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF tilknyttet DOF-Østjylland har stemmeret.

BESTYRELSEN