Miljøundersøgelser i Egå Engsø

Aarhus Kommune skal i løbet af det næste halve års tid foretage miljøundersøgelser i Egå Engsø i form af bl.a. fiske- og vegetationsundersøgelser. Det betyder, at der i forbindelse med prøvetagningerne anvendes båd på søen, som periodisk vil kunne forstyrre fuglene. Formålet er at få en ide om kvalitet og udvikling i søen. Senere følges projektet formentligt op af en opmåling af de præcise dybdeforhold i søen.

Ser du derfor en båd på søen i den næste tid, vil det derfor højst sandsynligt dreje sig om kommunens båd, og der er derfor ingen grund til at alarmere nogen i den forbindelse.Egaa engsoe