Fire nye biodiversitetsskove

Naturstyrelsen og DOF Østjylland opfordrer til at besøge og registrere fuglelivet i de nye Biodiversitetsskove, så vi kan følge udviklingen og se, hvad udpegningen betyder for arterne. Naturstyrelsen Kronjylland (NST) har udpeget fire nye Biodiversitetsskove i DOF Østjyllands område og nærområde.

Registreringen sker i alt sin enkelhed ved at du indtaster dine observationer i DOFbasen.

De fire skove er:

Ørnbjerg Mølle
Indskovene ved Fussingø
Inderø Skov ved Hald Sø
Mønsted Kalkgruber

Vi vil gerne have så mange observationer som muligt, allerede nu inden projektet effektueres!

Hvis du klikker på hver fire linjer ovenfor kommer du til faktaark om de enkelte områder. Alle udarbejdet af NST.

Bemærk at DOFBasens afgrænsninger ikke er helt identiske med NSTs afgrænsninger af områderne. Vi opfordrer derfor også til at notere i notefeltet når der er talt på NSTs areal. Afsæt allerhelst nøjagtig position på observationen via kortet på DOFBasens indtastningsside.

NSTs arealer finder du ved at KLIKKE HER. Klik derefter på ”Naturstyrelsens arealoversigt” i venstre side af billedet, og fjern eventuelle andre markeringer.

Venlig hilsen

BESTYRELSEN