Ø-hop ved Skanderborg

Søndag den 25.8. blev der for 4. gang afholdt Ø-hop i Skanderborg Sø. I år var temaet fugle, og Dof-Østjylland deltog for første gang. Vi havde en bod på Kalvø hvor vi stod sammen med Skanderborg Amatørteater. 

Arrangementet var en stor succes hvor flere hundrede var rundt på søen, og mange kom for at få en fuglesnak og høre lidt om fuglelivet på søerne. Desværre var der ikke mange fugle at iagttage, men udover toppet lappedykker, knopsvane, blishøne og nogle få dykænder var enkelte heldige at få et glimt af havørn og isfugl.

Stand

Publikum

Besoegende

Tekst og billeder: Bent Birk Kristensen.