Ringmærker-tur ved Stavtrupværket den 29. august 2020

findsmiley

DOF-Østjylland og ISOBRO har givet tilskud til at ringmærkning (efter 14 år) fortsat er muligt i rørskoven ved Brabrand Sø. Som tak for støtten afholdt ringmærkerne en tur for interesserede, som kunne få demonstreret ringmærkningens kunst.  

Det blev en dag, der trods truende regnskyer, blev gennemført med succes med 9 deltagere, der alle fik en fin oplevelse i rørskoven. Der blev i løbet af formiddagen fanget og ringmærket 17 fugle fordelt på 9 Rørsanger, 3 Blåmejse, 2 Gransanger, 2 Lille Gråsisken samt 1 Skægmejse. Desuden blev der fanget og aflæst 2 Skægmejser, han og hun, som var blev fanget og mærket sammen den 24. juni. 

Henning Ettrup