Så er det tælletid - bliv punkttæller!

Punkttaeller

Fik du læst artiklen i "Fugle og Natur" nr. 1 om de nye punkttællinger, eller har du modtaget DOF's "Feltornitologisk nyhedsbrev" pr. e-mail?

Så ved du allerede nu at DOF's punkttællingsprogram nu er udvidet med tidlige ynglefugletællinger, som skal foregå mellem 15. marts og 30. april.

Retningslinjerne for udførelse af de nye, tidlige yngletidstællinger er helt de samme fra de andre punkttællinger i den sene yngletid og om vinteren. Skulle du være i tvivl om retningslinjerne, kan du altid finde dem på www.dof.dk/punkt - se Vejledninger. Bemærk dog at disse endnu ikke nævner de tidlige tællinger!

DOFbasens punkttællingsmodul er netop blevet gjort klart til, at du nu også kan indtaste både tidlige yngletidstællinger og nattællinger, så nu håber vi bare på, at rigtig mange tager godt imod disse nye typer af tællinger og får fornøjelse af dem.