Sort Stork - en efterlysning

Jørgen Terp Laursen har bedt os bringe følgende efterlysning:

Jeg er i færd med at skrive bogen: "Den Sorte Stork i Danmark" og håber hermed at du kan bidrage med oplysninger. Alt har interesse.
Det er målsætningen at gøre bogen så komplet som muligt. Derfor kontaktes privatpersoner, institutioner, skovdistrikter, herregårde, museer o.a., som måske ligger inde med nyere eller ældre oplysning - Lidt har også stor værdi.

Et stort ønske med bogen er, at den kan anvise forslag til, hvordan Skovstorken igen kan blive en del af den danske fuglefauna.

Sort stork er en sjælden og sky skovfugl, som ikke yngler mere i Danmark – eller gør den?  Men vi vil gerne have den tilbage.

Jeg efterlyser også digitale fotos af sort stork - må gerne være fra hele Europa. Ligeledes forslag til økonomisk støtte til bogprojektet og evt. udgivelsessted (forlag).  

Venlig hilsen
Jørgen Terp Laursen
Fmd. Østjysk Biologisk Forening
Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand
Tlf. 61 51 64 64. 

www.vandrefalke.dk kan du se to fantastiske Youtube - film om den sorte stork.

Sort Stork