Spændende artikel om udviklingen i ynglefuglene på Hjelm efter 56 år uden landbrug

Kjeld Hansen var i august 1970 på besøg på øen Hjelm ud for Djurslands kyst sammen med tre andre for at kortlægge øens bestand af ynglefugle.

Nu, godt 50 år senere, genbesøgtes øen med det formål at se hvad der i mellemtiden var sket med denne bestand, og hvad ophøret af landbrugsdriften på øen havde givet af ændringer. Denne gang bestod holdet af Kjeld Hansen, Niels Knudsen, Svend Rønnest, John Frikke, Erik Hørning og Lars Maltha Rasmussen.

Find den spændende artikel på Jydsk Naturhistorisk Forenings hjemmeside jydsknaturhistorisk.dk. Gå ind i menuen i den sorte bjælke øverst på siden under Artikler -> Videnskabelige Artikler, eller KLIK HER for direkte adgang til artiklen.