Støj ved Egå Engsø i uge 9 og 10

Aarhus Kommunes afdeling for Natur og Miljø foretager en større miljøundersøgelse af Egå Engsø i uge 9 og 10. Der vil derfor være en del aktivitet i og omkring søen med sejlads og droneflyvning. Arbejdet sker som en del af et større fælles europæisk projekt (RECONECT), hvor der bl.a. foretages målinger af dybder, temperatur og gennemstrømning.
Dette arbejde vil desværre forstyrre fuglene, men Aarhus Kommune vil forsøge at få det afviklet hurtigst muligt, og det skulle være overstået på ca. 4 dage. Resultaterne skal bl.a. anvendes til sikringen af den fine fuglelokalitet.

Bestyrelsen