Tag en fridag fra flæskestegen!

Så blev det atter vinter, og dermed tid til de årlige punkttællinger af vinterfugle. Når du læser dette kan du stadig nå at tilmelde dig.

Formålet med punkttællingerne at indsamle viden om bestandssvingninger hos de almindeligste danske vinterfugle, og anvende denne viden til beskyttelse af fuglene og deres levesteder.

Tallene benyttes adskillige steder, og optællingerne er således en vigtig del af den danske naturovervågning. Når der i presse, TV eller Radio oplyses at en fugleart er gået frem eller tilbage, stammer oplysningerne næsten altid fra punktoptællingerne.

Meld dig derfor til dette vigtige stykke overvågningsarbejde, som foregår mellem 20 december og 20. januar. Ruten vælger du selv. Den skal bestå af minimum 10 punkter og maksimum 20 punkter. På hvert punkt tælles alle fugle du ser i en periode på 5 minutter. Med en rute på 10 punkter vil punkttællingen kunne gennemføres på ca. 2 timer hvert år - det må de fleste da kunne overkomme.

Alle kan være med

Mange føler sikkert, at de ikke er dygtige nok til at deltage, men her kan selv nybegyndere indenfor ornitologien være med. De fleste kan genkende de mest almindelige fugle, og i forbindelse med punkttællingerne er det netop dem der har den største interesse.

For nærmere oplysninger og tilmelding se HER, eller kontakt Thomas Vikstrøm (klik for e-mail), eller på tlf. 33 28 38 22

Skynd dig at tilmelde dig med det samme, så vi kan nå målet snarest.

Ole Jensen