Vundet sag fra Skanderborg om gangbro gennem bred rørskov i kommunens fuglerigeste sø, Lillesø

DOF og DN påklagede for snart 3½ år siden Skanderborg Kommunes dispensation til at etablere en længere bro gennem sluttet rørskov og mose ud til vandkanten i den meget fuglerige sø, Lillesø, ved Skanderborg.

Foreningerne fandt at afgørelsen tippede væsentlig til fordel for nye boliger i området, til mere fest og halløj end søens ynglefugle ville være tilfredse med. Blandt disse tælles kommunens sidste hættemågekoloni, flere lappedykkere inklusiv den sjældne sorthalsede plus alle rørskovens fuglearter. Kort sagt mere benyttelse end beskyttelse.

Præcis den præmis finder det uvildige Miljø- & Fødevareklagenævn også frem til, og konkluderer at selv om broen her i princippet kunne være til almenvældet, så er hensynet til den bredeste rørskov og mose omkring hele Lillesø's bred væsentligere.

Desværre har afgørelsen nok ikke hjulpet hættemågerne, som tilsyneladende har opgivet stedet som ynglelokalitet. Om det skyldes påvirkningen fra de nye boligblokke på Gartnerigrunden vides ikke. Dermed er den række af følgearter, der ynglede i ly af hættemågekolonien, f.eks. sorthalset lappedykker, desværre også væk.

Skulle man være interesseret i en kopi af afgørelsen, kan man rette henvendelse til undertegnede.

Peter Lange
(klik på navnet for e-mail)