Fugle

For at se de nyeste iagttagelser fra fugleværnsområdet og Stubbe Sø, kan du klikke her
Linket viser observationer fra området de seneste 30 dage i DOF-basen.

Ynglefugle på reservatet 2017

Herunder bringes en liste over registrerede ynglefugle i fugleværnsområdet ved Stubbe Sø i 2017.

Vandrikse 0-1
Dobbeltbekkasin 0-1
Ringdue 0-3
Hedelærke 0-1
Skovpiber 1-2
Hvid vipstjert 1-1 (i huset)
Gærdesmutte 1-4
Rødhals 1-2
Rødstjert 2-3 (to i kasser)
Solsort 2-3
Sangdrossel 0-1
Misteldrossel 1-2
Rørsanger 2-4
Tornsanger 1-2
Munk 1-3
Gransanger 3-4
Løvsanger 1-3
Fuglekonge 2-5
Broget fluesnapper 6-6 (i kasser)
Sumpmejse 2-2 (i kasser)
Topmejse 1-2
Sortmejse 5-5 (i kasser)
Blåmejse 4-8 (i kasser)
Musvit 26-30 (i kasser)
Træløber 1-2 (en i kasse)
Rødrygget tornskade 1-1
Gråkrage 0-1
Stær 3-3 (i kasser)
Bogfinke 2-7
Lille gråsisken 0-1
Gulspurv 1-2
Rørspurv 1-2

Andre fugle set rastende på reservatet 2017

 • fiskehejre
 • grågås
 • gravand
 • rød glente
 • havørn
 • rørhøg
 • spurvehøg
 • musvåge
 • vibe
 • enkeltbekkasin
 • skovsneppe
 • gøg
 • mursejler
 • isfugl
 • grønspætte
 • sortspætte
 • stor flagspætte
 • digesvale
 • landsvale
 • bysvale
 • engpiber
 • gul vipstjert
 • spætmejse
 • skægmejse
 • halemejse
 • stor tornskade
 • skovskade
 • allike
 • ravn
 • lille korsnæb
 • grønsisken
 • dompap

Pattedyr
Følgende arter er registreret: hare, ræv (beboede grave i området), rådyr (m. lam), flagermus (2 arter), egern, spidsmus (hørt), dværgmus.

Krybdyr og padder
Følgende arter er registreret: snog, hugorm, markfirben, skovfirben, spidssnudet frø, skrubtudse.

Insekter mm.
På de tørre, sandede lysåbne arealer findes en meget rig insektfauna, som besøgende i området de kommende år opfordres til at hjælpe med at få kortlagt.

Planter
I overgangsrigkæret på engen findes bl.a. majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt, samt hjertegræs.

Stubbe Sø
I den østlige ende af Stubbe Sø findes et fugletårn