Udgivet af DOF Østjylland.

Optælling af måger og terner på Anholt 2017

Henning Ettrup har var i sommeren 2017 en tur på Anholt for at tælle bestanden af måger og terner.
Det er der kommet en flot rapport ud af, hvor han samtidig sammenligner sine optællinger med hvad der ellers foreligger af tidligere opgørelser over måge og terne bestandene på Anholt.
Rapporten i pdf, 5,5 Mb

Pilotprojekt Nationalpark Mols, dec 2004

Oversigt over fugle og fuglelokaliteter i undersøgelsesområdet
Sammenstillet af Peter Lange med bidrag fra Jens P. Lomholt & Lars P. Johansson
Læs mere

Polensturen, maj 2004

Turrapport fra DOF Østjylland’ stortur til Østpolen 24. – 31. maj 2004
Rapporten i pdf, 3,13 Mb

Fuglelivet i 5 parker i Århus 1998

Resultater fra en undersøgelse sammenstillet af Peter Lange
Rapporten i pdf, scannet version, 1Mb