Lokalrapporten Fugle i Østjylland giver en samlet oversigt over årets mange spændende fugleiagttagelser i lokalafdelingens område.Fugle i stjylland 2014 Forside

Rapporten giver en samlet oversigt over årets mange spændende fugleiagttagelser gjort i Østjylland. Her kan du som det eneste sted finde en bearbejdet letlæst oversigt over både de almindelige og de sjældne fugles forekomst i DOF Østjyllands område.

Rapporten skrives af frivillige DOF-medlemmer i lokalrapportgruppen, og grundlaget for oversigterne er de mange tusinde observationer, som fuglekiggerne indtaster i DOFs database, DOF-basen. Disse suppleres med data indsamlet af offentlige myndigheder og andre.

For hver art beskrives forekomsten i tekst og tal: De vigtigste lokaliteter, træk, ynglebestandens størrelse, sommerfund, vinterobservationer, de første og sidste iagttagelser af trækfuglene osv.

Endvidere indeholder rapporten en kort oversigt (i tabelform) over de observationer af pattedyr, krybdyr og padder samt sommerfugle, som er indtastet på dofbasen.

Fugle i Østjylland 2014 (pdf fil – 2,2 Mb)
Fugle i Østjylland 2013 (pdf fil – 4,8 Mb)
Fugle i Østjylland 2012 (pdf fil – 3,4 Mb)
Fugle i Østjylland 2011 (pdf fil – 2,4 Mb)
Fugle i Østjylland 2010 (pdf fil – 1,6 Mb)
Fugle i Østjylland 2009 (pdf fil – 2 Mb) 2. udgave
Fugle i Østjylland 2008 (pdf fil – 1,4 Mb) 3. udgave
Fugle i Østjylland 2007 (pdf fil – 1.5 Mb)
Fugle i Århus Amt 2006 (pdf fil – 2.7 Mb)
Fugle i Århus Amt 2005 (pdf fil – 2.3 Mb)
Fugle i Århus Amt 2004 (pdf fil – 1,9 Mb) 3. udgave.
Fugle i Århus Amt 2003 (pdf fil – 2,5 Mb) 3. udgave.
Fugle i Århus Amt 2002 (pdf fil – 2,5 Mb)
Fugle i Århus Amt 2001 (pdf fil – 1,3 Mb)
Fugle i Århus Amt 2000 (pdf fil – 1,1 Mb)
Fugle i Århus Amt 1999 (pdf fil – 0,7 Mb)

Lokalrapporterne fra 1972-1999 er scannede udgaver:
Scannede versioner – størrelsen er op til 4,1 Mb

Fugle i Århus Amt 1998
Fugle i Århus Amt 1997
Fugle i Århus Amt 1996
Fugle i Århus Amt 1995
Fugle i Århus Amt 1994
Fugle i Århus Amt 1993
Fugle i Århus Amt 1992
Fugle i Århus Amt 1991
Fugle i Århus Amt 1990
Fugle i Århus Amt 1989
Fugle i Århus Amt 1988
Fugle i Århus Amt 1987
Lokalrapporten 1986
Lokalrapporten 1985
Lokalrapporten 1984
Lokalrapporten 1983
Lokalrapporten 1982
Lokalrapporten 1981, 2. del
Lokalrapporten 1981, 1. del
Lokalrapporten 1980
Lokalrapporten 1979
Lokalrapporten 1978
Lokalrapporten 1977
Lokalrapporten 1976, 2. halvår
Lokalrapporten 1976, 1. halvår
Lokalrapporten 1975, 2.halvår
Lokalrapporten 1975, 1.halvår
Lokalrapporten 1974
Lokalrapporten 1973, 2. halvår
Lokalrapporten 1973, 1. halvår
Lokalrapporten 1972, 2. halvår