Fugle og el-ledninger

findsmiley

Fugle og luftledninger er en dårlig cocktail. Problematikken dukker op med mellemrum Senest i ”Dødens Dal” på Sydsjælland. Men også ved mange andre fuglerige vådområder er det et problem. Ledningen gennem Vejlerne er derfor nu pillet ned.

Ved Egå Engsø, hvor højspændingsledningen løber over engene på nordsiden, har det vist sig også at være et problem. Lokalafdelingen har fået flere henvendelser herom.

Bestyrelsen vil derfor gerne sætte fokus på problemet lokalt. Vi vil derfor gerne, at du indberetter til lokalafdelingen, hvis du observerer kollisioner mellem fugle og el-ledningerne ved vores fuglelokaliteter. Vi har brug for at vide, hvor det er observeret, hvilke arter det drejer sig om, og hvornår det er sket samt gerne lidt om under hvilke omstændigheder (vejrforhold, er det fugleflok osv.), det er sket.

Når vi har fået samlet oplysningerne, vil vi forsøge at få ledningsejerne i tale så der kan findes en løsning på problemet.

På bestyrelsens vegne

Henning Ettrup

 

Foto: Hættemåger ved Egå Engsø, Henning Ettrup