Generalforsamling - en opfordring

Husk generalforsamlingen på lørdag d. 22/2 i Odder, se nærmere HER.

Bemærk dog at fristen for tilmelding til den forudgående frokost nu er overskredet!

Som det fremgår er der 2 vakante pladser, så kunne du tænke dig at være med i beslutningerne omkring DOF Østjyllands tiltag er chancen der nu! Du møder bare op og meddeler at du gerne vil opstille. Vi holder ca. 6-8 årlige bestyrelsesmøder hvor vi typisk samles fra kl. 19.00 til ca. 21.00. Hastesager behandles oftest pr. e-mail. De fleste møder afholdes på Naturhistorisk Museum i Aarhus, men også af og til privat hos et af bestyrelsesmedlemmerne.

Vil du ikke lige springe fuldt ud i det, er du også velkommen til at opstille som suppleant. Suppleanter inviteres til at deltage  i alle bestyrelsesmøder på lige fod med bestyrelsen. Eneste forskel er at skulle det komme til afstemning, har suppleanterne ikke stemmeret.

Venlig hilsen

Bestyrelsen