Har du lyst til at hjælpe Aalborg Universitet med indsamling af rågegylp?

findsmiley

Aalborg Universitet vil gerne undersøge frøspredning hos fugle. I den forbindelse vil vi gerne kigge på rågegylp, da man fra udenlandske undersøgelser ved, at råger generelt har mange forskellige plantefrø i deres gylp. Vi har derfor brug for hjælp her i maj og juni til at samle rågegylp i rågernes ynglekolonier. Vi vil gerne have gylpene indsamlet i en kuvert, med lokalitet og indsamlingsperiode. Desuden hvis det er muligt også koloniens størrelse - dvs. antal reder. Medvirkende vil løbende blive orienteret om resultaterne af undersøgelsen. Projektet løber over 2 år.

Hvis du har lyst til at deltage så kontakt Sussie Pagh på 51 292 292 eller e-mail (KLIK).

Fotoet af rågen er taget af Amdi Nedergaard.